بازدید استاندار محترم، معاونت امور عمرانی استانداری و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از پروژه محوطه سازی و احداث انبار ایستگاه پمپاژ L فاضلاب شهر بوشهر

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

توضیحات و جزییات پروژه

بازدید استاندار محترم، معاونت امور عمرانی استانداری و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از پروژه محوطه سازی و احداث انبار ایستگاه پمپاژ L فاضلاب شهر بوشهر

    اشتراک گذاری