گزارش تصویری – سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان بوشهر/ سال ٩٨

دوشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

توضیحات و جزییات پروژه

سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان بوشهر/ سال ٩٨ انتخاب جناب آقاى منصور گرگى پور مدیرعامل شرکت پس کرانه بعنوان کارآفرین برتر استان بوشهر در سال ٩٨

 

 

عکاس: خالق عیسوندی

    اشتراک گذاری